RAlogo
CYMDEITHAS Y CERDDWYR ARDAL GOGLEDD CYMRU

        RAMBLERS' ASSOCIATION NORTH WALES

Welcome   Croeso
snowdon

The Ramblers’ Association was formed in 1935 by various federations of walking clubs which saw the need for a united body.

Its constitutional aims are:
• to help all persons to a greater knowledge, love and care of the countryside;
• to protect the path network;
• to protect and enhance the beauty of the countryside;
• to promote access to open country;
• and to promote walking (which this programme does).
Click Here for the Area Officers

Click here for Llŷn Coastal Bus 2016

Click here for Henry V Itinerary Re-Enactment

Click here for 2015 AGM documents

Click here for Notice Board, cancelled or amended walks, late notices etc.

Click here to download questionnaire (re: printed programme)

 

Ffurfiwyd Cymdeithas y Cerddwyr ym 1935 gan wahanol ffederasiynau o gerddwyr a welai’r angen am gorff cyfunol.

Ei hamcanion cyfansoddiadol yw:
• helpu pawb i adnabod, hoffi a gofalu am y cefn gwlad yn well;
• diogelu’r rhwydwaith o lwybrau troed;
• diogelu a gwella prydferthwch y cefn gwlad;
• hybu mynediad i gefn gwlad agored;
• a hybu cerdded (fel a wna’r rhaglen hon).
Cliciwch yma am Swyddogion Rhanbarth

Click here for Bws Arfordir Llŷn 2016

Click here for Henry V Itinerary Re-Enactment

Click here for 2015 AGM documents

Click here Newyddion

Click here to download questionnaire (re: printed programme)

 

      

English                                                                                   Cymraeg

validvalid

 

webmaster